The installation of cyclotron vault door has been finished

The installation of the ”Nuclear Medicine Centre, Ltd” laboratory equipment continues.

The cyclotron vault door is an important part of the technological process. It is indispensible for the operation of the cyclotron. The first stage of door instalation was carried out in January 2015 when the door rail system and the door frame were constructed.

In the second week of July 2015, the final stage of door installation and preparation for commissioning were carried out. Installation of electrical wiring, testing of circuits, preparation of cyclotron control and safety system connections, overall system test  and training of NMC staff were carried out.

The installation was completed by Mr. Alberto Romualdi from door manufacturer TEMA Sinergie, s.p.a. (Italy).

NMC radionuklīdās diagnostikas nodaļā veikti pirmie PET/CT izmeklējumi

2016.gada 1.martā SIA “Nukleārās medicīnas centrs” (NMC) saņēma nepieciešamās licences un atļaujas diagnostiskās darbības uzsākšanai. 2016.gada 2.martā NMC Radionuklīdās diagnostikas departamentā tika uzaicināti pirmie pacienti, lai veiktu Latvijā pirmos diagnostiskos ...

Akceptēts SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvprojekts

2014.gada 19.februārī pēc saskaņošanas procedūras Rīgas pilsētas Būvvalde akceptēja SIA „Arhitektu birojs ARTEKS” izstrādāto būvprojektu „Nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēka”. Pašreiz notiek intensīvi sagatavošanās darbi būvniecības iepirkuma izsludināšanai un ēkas ...