The installation of cyclotron vault door has been finished

The installation of the ”Nuclear Medicine Centre, Ltd” laboratory equipment continues.

The cyclotron vault door is an important part of the technological process. It is indispensible for the operation of the cyclotron. The first stage of door instalation was carried out in January 2015 when the door rail system and the door frame were constructed.

In the second week of July 2015, the final stage of door installation and preparation for commissioning were carried out. Installation of electrical wiring, testing of circuits, preparation of cyclotron control and safety system connections, overall system test  and training of NMC staff were carried out.

The installation was completed by Mr. Alberto Romualdi from door manufacturer TEMA Sinergie, s.p.a. (Italy).

Actual procurements

 Procurement procedure is not open in this  moment

NMC pabeigta “karsto kameru” uzstādīšana

SIA “Nuklēārās medicīnas centrs” laboratorijā ir pabeigta karsto kameru montāža, uzstādīšana un veiktspējas pārbaudes. Karstās kameras ir sarežģītas inženiertehniskas iekārtas, kuras tiek izmantotas dažādās zinātnes un tehnikas jomās, t.sk. arī ...