Concluded contract about delivery of the Medium energy cyclotron

On 28 June 2013 was concluded supply contract between „Nuclear Medicine Centre”, Ltd (NMC) and Ion Beam Applications S.A. (Belgium), who was declared the winner of NMC procurement procedure “Delivery of the Medium energy cyclotron, its facilities, the equipment and tools for synthesis of radiopharmaceuticals and radiation monitoring (ID. No.  NMC/2012/4/ERAF).

According to the contract Ion Beam Applications S.A. undertakes to produce, deliver the project site Mārupes street 19, Riga, install and tests the cyclotron, its facilities, the equipment and tools for synthesis of radiopharmaceuticals and radiation monitoring until end of year 2014.


Hidex firmas seminārs par O -15 tehnoloģijām

2014 gada 23.maijā starptautiskās konferences XIII Turku PET Symposium ietvaros notika Hidex firmas seminārs par O -15 tehnoloģijām un to  izmantošanu iespējām PET tehnoloģiju pielietojumā. No Latvijas minētajā seminārā piedalījās ...

Uzsākta Nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēkas rekonstrukcija

2014.gada 14.augustā veiksmīgi noslēdzas iepirkuma procedūra „SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. NMC/2014/4/ERAF). Par iepirkuma procedūras uzvarētāju tika atzīta būvfirma SIA „ABORA” ar kuru 2014.gada 20.augustā tika ...