The State Education Development Agency (SEDA, Latvian – VIAA) perform inspection on the location of the project site

Implementation of the „Nuclear Medicine Centre”, Ltd project “Scientific research centre for development of radionuclide and positron emission tomography technology” is in progress.

According to the concluded contract (29 May 2012) between the State Education Development Agency (SEDA), on 21 November 2014 the SEDA conducted a selective inspection in the project realization site.

Aim of the inspection was the acquaintance with project progress and implementation of the project compliance according to the concluded contract.

The Inspection conducted by functionaries from SEDA Infrastructure Project Monitoring Unit but from NMC take part and answered to questions - Vitālijs Skrīvelis, the Chairman of the NMC, and Jāzeps Malnačs, the Technical Director of the NMC.

SEDA functionaries acquainted with actual situation, project documentation and interviewed the participating representatives from NMC. According to the result of inspection will be prepared the conclusion and presented to the 'Nuclear Medical Center ", Ltd.

Dīzeļģenerators piegādāts Rīgā

Aktīvi turpinās SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība. Centra ēkā tiks ievietots ļoti sarežģīts tehnoloģisko iekārtu komplekss, daļa no kurām nepieciešams darbināt nepārtrauktā režīmā. Lai nodrošinātu tehnoloģisko iekārtu un ...

Pabeigta ERAF līdzfinansētā projekta realizācija

ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2012/0012/2DP/2.1.1.3.1/11/APIA/VIAA/038  “Zinātniski pētnieciskā centra izveide radionuklīdu un pozitronu emisijas tomogrāfijas tehnoloģiju attīstīšanai” izpilde ir pilnībā pabeigta – Nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēkas rekonstrukcija pabeigta, un ēka ir ...