Par projektu

SIA "Nukleārās medicīnas centrs" dibināta 2011. gada 15. septembrī ar mērķi realizēt Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otrajā projekta atlases kārtā.

Uzņēmuma dibinātājos ir gan mācību un zinātniskās pētniecības institūcijas (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts), gan privātuzņēmumi (SIA „Rīgas nukleārās medicīnas laboratorija”, u.c.).

2011.gada 19.septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā tika iesniegts projekta pieteikums, kurš tika apstiprināts un 2012.gada 29.maijā noslēgts līgums Nr. 2012/0012/2DP/2.1.1.3.1/11/APIA/VIAA/038 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru  un SIA „Nukleārās medicīnas centrs” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Zinātniski pētnieciskā centra izveide radionuklīdu un pozitronu emisijas tomogrāfijas tehnoloģiju attīstīšanai” realizāciju.

Projekta mērķis ir izveidot nukleārās medicīnas zinātniski pētniecisko laboratoriju, kura veiks pētnieciskos darbus un sniegs komerciālos pētnieciskos pakalpojumus trijos galvenajos virzienos:

  • pozitronu emisijas tomogrāfijas/datortomogrāfijas (PET/CT) tehnoloģijas izstrāde un aprobācija ar tai sekojošu pētniecisko pakalpojumu sniegšanu klīnisko pētījumus organizējošiem komersantiem, veselības aprūpes un citām ieinteresētām iestādēm un organizācijām;

  • jaunu zāļu, ārstniecisko preparātu un zāļu piegādes sistēmu izpēte laboratorijas dzīvniekos ar PET/CT tehnoloģijas palīdzību;

  • jaunu radiofarmaceitisko preparātu (RFP), tai skaitā īsas dzīves radionuklīdu un ligandu molekulu izstrāde, sintēze un aprobācija laboratorijas dzīvniekos ar PET/CT tehnoloģijas palīdzību.

Lai nodrošinātu projektā „Zinātniski pētnieciskā centra izveide radionuklīdu un pozitronu emisijas tomogrāfijas tehnoloģiju attīstīšanai” deklarēto mērķu sasniegšanu, projekta īstenošanas gaitā tiks veikta virkne aktivitāšu, kuru rezultātā plānots sasniegt noteiktus rezultātus.

Projekta īstenošanu var sadalīt vairākos posmos:

  1. sagatavošanās stadija – objekta teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana un inženierģeoloģiskā izpēte, eksistējošās ēkas nojaukšanas projekta izstrāde un nojaukšana, u.c. sagatavošanās darbi, lai sagatavotu vietu laboratorijas ēkas būvniecībai.

  2. nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēkas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, jaunas ēkas būvniecība, teritorijas labiekārtošana un ēkas nodošana ekspluatācijā.

  3. radiofarmaceitisko preparātu (RFP) iegūšanas un sintēzes iekārtu kompleksa, ieskaitot ciklotronu, preparātu kvalitātes kontroles un radiācijas monitoringa iekārtu pasūtīšana, piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība.

  4. citu pētniecisko iekārtu pasūtīšana, piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība.

  5. mēbeļu un laboratorijas aprīkojuma iegāde un darba vietu aprīkošana

  6. nukleārās medicīnas laboratorijas darbības uzsākšana pilnā apjomā.

Projekta attīstība

 Pabeigta ERAF līdzfinansētā projekta realizācija

NMC radionuklīdās diagnostikas nodaļā veikti pirmie PET/CT izmeklējumi

Saņemtas licences darbības uzsākšanai

SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēka nodota ekspluatācijā

Pabeigta tīro telpu uzstādīšana

Pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija

NMC pabeigta “karsto kameru” uzstādīšana

Pabeigta ciklotrona bunkura durvju uzstādīšana

Ciklotrons ievietots pastāvīgajā atrašanās vietā – ciklotrona bunkurā!

Tehnoloģisko iekārtu piegādātāju pārstāvju vizīte

NMC laboratorijas ēkas spāru svētki

Tīro telpu ražotāja un uzstādītāja G.M.Project s.r.o. (Čehija) pārstāvju vizīte Rīgā

VIAA pārbaude projekta īstenošanas vietā Mārupes ielā

Dīzeļģenerators piegādāts Rīgā

Turpinās SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība

Noslēdzies pirmais ciklotrona bunkura durvju uzstādīšanas etaps

Ciklotrons piegādāts Rīgā

Nukleārās medicīnas centra pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Uzsākta Nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēkas rekonstrukcija

SIA “Nukleārās medicīnas centrs” pārstāvju vizīte IBA ražotnē Luevenā-la-Neuve

Ciklotrona pieņemšanas testi IBA ražotnē

Ciklotrona bunkura durvis piegādātas Rīgā

Akceptēts SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvprojekts

IBA S.A. (Beļģija) pārstāvju vizīte Rīgā

TEMA Sinergie S.p.A. (Itālija) pārstāvja vizīte Rīgā

VIAA pārbaude projekta īstenošanas vietā

Sagatavots SIA "Nukleārās medicīnas centrs" laboratorijas ēkas tehniskais projekts

Ciklotrona ražotājuzņēmuma IBA S.A. inženieru vizīte Rīgā

Projekta īstenošanas vieta

Bumbu patvertne

Uzsākot eksistējošā radio ceha demontāžu

Laboratorijas ēkas būvprojekta izstrādes darba grupas sanāksme

Eksistējošā radio ceha ēkas demontāža


Sākums

SIA “Nukleārās medicīnas centrs” saņem zāļu ražotāja Labas Ražošanas Prakses atbilstības sertifikātu 2017. gada 18. augustā SIA “Nukleārās medicīnas centrs” (NMC) saņēma Zāļu valsts aģentūras Labas Ražošanas Prakses (LRP) atbilstības ...

SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēka nodota ekspluatācijā

2014. gada 1. septembrī tika uzsākta SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija.  Laboratorijas ēka atrodas Gardenes ielā 13 (bij. Mārupes ielā 19, k-1) Rīgā, bijušā padomju militārā objekta – ...