Starptautiskais seminārs par dabiskas izcelsmes (NORM) radionuklīdu radītajām problēmām (Taškenta, Uzbekistāna)

Laika periodā no 2013.gada 16.decembra līdz 20.decembrim Taškentā (Uzbekistāna) notika starptautiskais seminārs „Kalnrūpniecības objektu ekspluatācijas izbeigšanas stratēģija un metodes, kā arī objektu ar paaugstinātu dabiskas izcelsmes radioanuklīdu (NORM) saturu rehabilitācija un radiācijas drošības pasākumu nodrošināšana objektos un darbībās ar paaugstinātu NORM radioanuklīdu saturu” («Стратегии и методы снятия с эксплуатации и реабилитации объектов из наследия горнодобывающей промышленности с повышенным содержанием NORM и обеспечение радиационной безопасности в NORM-промышленности»).

Minētais starptautiskias seminārs tika organizēts starptautiskā projekta FKZ 3613101560 „Zinātniski tehniskās pieredzes apmaiņa starp Vāciju, NVS, Baltijas, Centrāl- un Austrumeiropas, kā arī Centrālāzijas valstīm, lai radītu kopējas datu bāzes kodoldrošības un JSA fiziskās drošības nodrošināšanai” realizācijas ietvaros. Semināru Vācijas Federālās vides un dabas aizsardzības, un kodoliekārtu un kodolreaktoru drošības ministrijas (BMU) uzdevumā organizēja Vācijas Sabiedrība Kodoliekārtu un kodolreaktoru drošības nodrošināšanai (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH) (Ķelne, Vācija), sadarbībā ar Uzbekistānas Republikas Vides aizsardzības komiteju (Госкомприроды Республики Узбекистан).

No Latvijas minētajā seminārā piedalījās SIA „Nukleārās medicīnas centrs” tehniskais direktors Jāzeps Malnačs.

Seminārā tika izskatīts plašs jautājumu loks saistībā ar problēmām, kuras rodas dažādās tautsaimniecības nozarēs, kurās rodas saskare ar paaugstinātu dabiskas izcelsmes radioanuklīdu (NORM) saturu – kalnrūpniecībā, dažādu derīgo izrakteņu ieguvē, naftas un gāzes rūpniecībā, termālās enerģijas izmantošanā, ūdens ieguvē no artēziskajiem urbumiem, šahtās, pazemes tuneļos, dabiskas izcelsmes alās, u.c., , kā arī t.s. radona problēmu sabiedrisko un dzīvojamo ēku būvniecībā.

Lektori no GRS iepazīstināja semināra dalībniekus ar pēdējām izmaiņām Eiropas Savienības normatīvajā regulējumā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem – 2013.gada 6.decembrī apstiprināto Eiropas Savienības Direktīvu (EU BSS), kura pilnā apmērā stāsies spēkā 2018.gadā, īpašu uzmanību pievēršot tieši darbībām objektos ar paaugstinātu dabiskas izcelsmes radioanuklīdu (NORM) saturu.

Tāpat tika izskatīti jautājumi par bijušo urāna ieguves raktuvju un šahtu reabilitāciju, galvenokārt balstoties uz pieredzi, kas iegūta 20 gadu garumā, likvidējot urāna ieguves raktuves un šahtas, kā arī veicot vides rehabilitācijas pasākumus  bijušās Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā esošajā uzņēmumā „Wismut”.

Vācijas federālās zemes Saksonijas valdības pārstāvis informēja semināra dalībniekus par Vācijas pieredzi t.s. radona problēmas risināšanā sabiedrisko ēku un dzīvojamo māju būvniecībā šajā federālajā zemē, kurā šī problēma ir ļoti aktuāla.

Semināra dalībnieki no citām valstīm informēja par savu valstu pieredzi bijušo urāna ieguves objektu likvidācijā un vides rehabilitācijā. Tika konstatēts, ka šajā jomā bijušajās PSRS republikās un sociālistiskajās valstīs pastāv lielas problēmas un to risināšana notiek ļoti lēni, galvenokārt finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Jāatzīmē, ka arī Latvijā minētās problēmas eksistē, kaut arī nav tik akūtas, kā valstīs, kurās ir attīstīta kalnrūpniecība. Latvijā problēmas varētu būt atsevišķos uzņēmumos, piemēram Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Ventspils kālija minerālmēslu pārkraušanas terminālī, ūdens ieguves uzņēmumos, CEMEX un dažos citos, taču ņemot vērā jaunākajos normatīvajos aktos noteiktos radona koncentrācijas limitus, tuvākajā laikā sevišķi aktuāla varētu kļūt radona problēmas risināšana dzīvojamās mājās. 

NMC personāla apmācība Biont.a.s., Bratislavā

Sadarbībā ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru tiek realizēts pirmais posms saistībā ar darbinieku apmācību SIA „Nukleārās medicīnas centrs” vajadzībām. Laika periodā no 2015.gada 5.janvāra ...

NMC laboratorijas ēkas spāru svētki

SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas celtniecības procesā noticis svarīgs brīdis – jumta konstrukcijas pabeigšana. Spāres jumta nesošajā konstrukcijā ir galvenais elements un līdz ar to uzsliešanu ēka iegūst kopskata ...