Продукты

Клиника ядерной медицины (NMC) получила разрешение на оптовую продажу лекарственных средств для использования для людей. NMC ттеперь имеет право распространять лекарства, зарегистрированные в Латвии (радиофармацевтические препараты), а также незарегистрированные лекарства в случаях, предусмотренных нормативными актами. Обратите внимание, что NMC не имеет права распространять лекарственные препараты пациентам. Пациенты могут покупать лекарства только в аптеках.

  

Pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija

2015.gada augusta pirmajā nedēļā pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija. Būvdarbu izpilde pabeigta atbilstoši noslēgtajā būvniecības līgumā apstiprinātajam laika grafikam. Patlaban notiek konstatēto trūkumu novēršana, ēkas un teritorijas ...

NMC personāla apmācība Biont.a.s., Bratislavā

Sadarbībā ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru tiek realizēts pirmais posms saistībā ar darbinieku apmācību SIA „Nukleārās medicīnas centrs” vajadzībām. Laika periodā no 2015.gada 5.janvāra ...