NMC personāla apmācība Biont.a.s.

Ir noslēdzies pirmais posms SIA „Nukleārās medicīnas centrs” darbinieku apmācībā ciklotrona vadībā, kas norisinājās sadarbībā ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

Laika periodā no 2015.gada 5.janvāra līdz 3.aprīlim tika apmācīti trīs NMC darbinieki – galvenā inženiere Linda Meistere, fiziķis/ciklotrona vadības inženieris Gundars Strīķis un kodoldrošības inženiere/radiācijas drošības inženiere Oksana Skrypnik. Apmācību procesā, kas notika A.S. BIONT, Bratislavā, Slovākijā, minētie darbinieki apguva visas nepieciešamās sākotnējās zināšanas un praktiskās iemaņas ciklotrona vadīšanā un drošā tā ekspluatācijā, līdz ar to kļūstot par pirmajiem kvalificētajiem speciālistiem šajā jomā Baltijas valstīs. Darbinieku prasmes apliecina saņemtie sertifikāti par apgūtajām zināsanām, gan no uzņēmējorganizācijas A.S. BIONT, gan sadarbības organizācijas Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras.

Apmācību procesa ietvaros tika:  

 • izskaidroti ciklotrona un tā atsevišķo sastāvdaļu darbības principi, ciklotrona un tā apakšsistēmu tehnoloģijas;
 • apskatīti ciklotrona rezerves daļu uzglabāšanas un sagādes organizēšanas galvenie principi;
 • apzināti un izvērtēti ciklotrona drošības sistēmu darbības principi;
 • apskatīti nepieciešamās (vēlamās) produkcijas aktivitātes aprēķinu principi, ražošanas uzsākšanai nepieciešamo gāzu daudzuma un ventiļu pareiza stāvokļa pārbaude;
 • apgūta ciklotrona datorizētā kontroles sistēma;
 • apgūta ciklotrona vadīšana, tai skaitā vēlamo mērķu izvēle, vēlamās mērķa strāvas iestādīšana, integrētās mērķa strāvas iestādīšana, kūļa vadība, mainot magnētiskā lauka plūsmas stiprumu un ekstrakcijas striperu stāvokli, iespējamo kļūmju apstarošanas laikā apzināšana un novēršana;
 • apgūta ciklotrona vadīšana viena kūļa un dubultā kūļa režīmos;
 • apgūta [18F]-fluorīda ražošana, izmantojot bagātinātā ūdens mērķus un [11C]-metāna ražošana, izmantojot gāzu maisījuma mērķus, kā arī, gatavās radionuklīdu produkcijas transports uz sintēzes kamerām;
 • izskaidroti galvenie principi pareizai ieejai „C” klases tīrajās telpās, kā arī apskatīts sintēzei nepieciešamo piederumu un materiālu transports uz tīrajām telpām;
 • demonstrētas sintēzei nepieciešamo materiālu uzglabāšanas un kontroles metodes;
 • demonstrēta ciklotronā saražoto radionuklīdu saņemšana karstajās kamerās, sintēzes uzsākšanas procedūras un kontroles iespējas tās laikā;
 • demonstrēta gatavās produkcijas automātiska ([18F]-FDG gadījumā) un manuāla ([11C]-metionīna gadījumā) fasēšana un nogādāšana uz transporta organizēšanas daļu un kvalitātes kontroles daļu;
 • kvalitātes kontroles daļā tika apspriestas gatavo radiofarmaceitisko preparātu verificēšanai nepieciešamās pārbaudes metodes saskaņā ar European Pharmacopoea prasībām;
 • veikti produkta tilpuma aktivitātes mērījumi, pH tests, TLC tests, gāzu hromatogrāfijas pārbaudes, produkta caurspīdīguma pārbaude, LAL tests, radionuklīda tīrības pārbaudes;
 • apgūta verifikācijai nepieciešamo dokumentu izstrāde;
 • apgūti dažādu radiofarmaceitisko preperātu raksturlielumu pieļaujamie atbilstības sliekšņi;
 • apgūti gatavās produkcijas iepakošanas standarti un iepakojuma kontroles metodes;
 • apgūta konteineru nepieciešamo marķieru lietojums, kā arī apgūta produkcijas un klienta identifikācija iekšējā informācijas sistēmā;
 • apgūtas radiācijas drošības kontroles metodes ražošanas, PET izmeklējumu, kā arī citās PET centra daļās;
 • tika identificēti ciklotrona atkritumos esošo nuklīdu veids un aktivitātes, izmantojot gamma spektrometrijas metodes,.
 • apgūts darbs ar gamma detektoru, mērāmā parauga ģeometrijas pielāgošana korektai mērījumu veikšanai, darbs ar Genie2000 programmatūru, enerģijas un efektivitātes kalibrēšanas metodes, radionuklīdu identifikācija un kvantitatīvā analīze.
 • aplūkots dažāda veida radioaktīvo atkritumu uzglabāšanas principi saskaņā ar Slovākijas likumdošanu.

 

Iegūtās zināšanas, darbiniekiem ļaus droši un atbilstoši ekspluatācijas prasībām pielietot ciklotronu un ar to saistītās iekārtas, tādējādi veicinot veiksmīgu SIA „Nukleārās medicīnas centrs” īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Zinātniski pētnieciskā centra izveide radionuklīdu un pozitronu emisijas tomogrāfijas tehnoloģiju attīstīšanai” realizāciju.

Ciklotrons ievietots pastāvīgajā atrašanās vietā – ciklotrona bunkurā!

SIA „Nukleārās medicīnas centrs” viena no svarīgākajām iekārtām – ciklotrons, tika piegādāts Rīgā jau 2014.gada decembrī, un visu šo laiku tika uzglabāts speciāli uzbūvētā noliktavā. Patlaban SIA „Nukleārās medicīnas centrs” ...

NMC laboratorijas ēkas spāru svētki

SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas celtniecības procesā noticis svarīgs brīdis – jumta konstrukcijas pabeigšana. Spāres jumta nesošajā konstrukcijā ir galvenais elements un līdz ar to uzsliešanu ēka iegūst kopskata ...