Tīro telpu ražotāja un uzstādītāja G.M.Project s.r.o. (Čehija) pārstāvju vizīte Rīgā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Zinātniski pētnieciskā centra izveide radionuklīdu un pozitronu emisijas tomogrāfijas tehnoloģiju attīstīšanai” īstenošanas ietvaros, 2015.gada 9.aprīlī Rīgā viesojās tīro telpu ražotāja un uzstādītāja G.M.Project s.r.o. (Čehija) pārstāvji – mārketinga direktors Jiri Moninecs (Mr.Jiří Moninec Jr.) un Miroslavs Zemans (Mr. Miroslav Zeman).

Vizītes ietvaros, G.M.Project s.r.o. pārstāvji, SIA „Nukleārās medicīnas centrs” (NMC) galvenās inženieres Lindas Meisteres un fiziķa/ciklotrona vadības inženiera Gundara Strīķa, kā arī galvenā būvuzņēmēja SIA „Abora” pārstāvju – būvdarbu vadītāja Ulda Ieviņa un būvdarbu vadītāja asistenta Māra Barkāna pavadībā apmeklēja nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēkas būvlaukumu Mārupes ielā 19, k-1, Rīgā. Apmeklējuma laikā J. Moninecs un M. Zemans iepazinās ar reālo situāciju objektā un bijušās bumbu patvertnes konstruktīvajām īpatnībām, kas var būtiski ietekmēt GMP prasībām atbilstošu tīro telpu projekta izstrādes gaitu. Objekta apmeklējuma laikā tika veikti bijušās bumbu patvertnes papildus uzmērījumi un reālās situācijas apzināšana, kā arī diskutēts par iespējamiem tehniskajiem risinājumiem un citiem būtiskiem tehniskajiem jautājumiem.

Vizītes turpinājumā, kas notika NMC biroja telpās, pievienojās arī NMC valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis. Šīs tikšanās sākumā Mr.Moninecs izteica komentārus par situāciju objektā un problēmām, kuras nepieciešams risināt tīro telpu projekta realizācijas ietvaros. Turpmākajā tikšanās gaitā, tika apspriestas iepirkuma līguma juridiskās detaļas un ar līguma parakstīšanu saistītās nianses.

Vizītes rezultātā puses vienojās par veicamajiem pasākumiem un aktivitātēm, lai intensificētu sadarbību, tādejādi nodrošinot GMP prasībām atbilstošu tīro telpu projekta izstrādi, nepieciešamo iekārtu un materiālu izgatavošanu un uzstādīšanu laboratorijas ēkā iepirkuma līgumā paredzētajos termiņos.  

Визит по обмену опытом в Сантаришскую клинику Вильнюсской университетской больницы

СантаришскаяклиникаВильнюсскойуниверситетскойбольницы (Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos) является одной из крупнейших медицинских учреждений в Литве, которая в настоящее время сосредоточена на пяти приоритетных направлениях: Сердечно-сосудистые заболевания; Трансплантология; ...

Начата реконструкция здания для лаборатории центра ядерной медицины

14 августа 2014 года успешно завершилась процедура закупки «Реконструкцияздания лаборатории ООО «Центр ядерной медицины»» (id. Nr.NMC/2014/4/ERAF). Победителем процедуры закупки признана строительная компания ООО «ABORA», с которой 20 августа 2014 года ...